Λάμπρος, Σπυρίδων

Lambros, Spyridon (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 08 Απριλίου 1851
 5. Κέρκυρα
 6. 23 Ιουλίου 1919
 7. Σκόπελος
 8. Έλληνας
 9. Πρωθυπουργός της Ελλάδας (27/09/1916-21/04/1917)
 10. Φιλόλογος
 11. Ιστορία - Πολιτική
 12. Ελληνικά