Πανεπιστημιακή εργασία Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Παρατηρήσεις εις την περί τοπωνυμίων της Αττικής δοθείσαν διατριβήν" [1929-04-07]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ30001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 07 Απριλίου 1929
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Αττική
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 7 σελίδες
  • Πρωτότυπο