Κουγέας, Σωκράτης (1877-1966)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 14 Σεπτεμβρίου 1877
 5. Δολοί
 6. 27 Σεπτεμβρίου 1966
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Καθηγητής Πανεπιστημίου
 10. Φιλολογία
 11. Ελληνικά
 12. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Ε.Κ.Π.Α.)
 13. Ακαδημία Αθήνων