Επιστολές Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον φίλο του Θέο [1932-09-15]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10008
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 15 Σεπτεμβρίου 1932 | 23 Μαρτίου 1932 | 09 Φεβρουαρίου 1932 | 24 Απριλίου 1933
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Αθήνα | Καλύβια
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 25 σελίδες
  • Πρωτότυπο