Επιστολές Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Πέτρο Φουρίκη [1931-06]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10011
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Λατινικά
 7. Ιούνιος 1931 | 03 Απριλίου 1934
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Φουρίκης, Πέτρος Α. (1878-1936)
 10. Καλύβια
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 8 σελίδες
  • Πρωτότυπο