1. Οργανισμός
  2. Ένοπλες δυνάμεις
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. Γουδί
  5. Σχολή Εφαρμογής Πυροβολικού
  6. Ουλαμός Επιγείου Παρατηρήσεως