Ημερολόγιο Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Στρατιωτικά ημερολόγια" [1933]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ30001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 1933 [26 Αυγούστου - 17 Σεπτεμβρίου 1933] | Ιούνιος 1933 [06-23 Ιουνίου 1933]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Θήβα | Κορωπί
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 22 σελίδες
  • Πρωτότυπο