1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10018
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 03 Νοεμβρίου 1934 | 04 Νοεμβρίου 1934
 8. Καλλιγιάννη, Θάλεια (1906-1990)
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 10 σελίδες : Φάκελος
 14. Κρητικές Σελίδες. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό
 15. Ηράκλειο
 16. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 17. Ηράκλειο
  • Πρωτότυπο