Επιστολές φίλων προς τον Χ. Πέτρου-Μεσογείτη [1938-05-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10020
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 7. 12 Μαίου 1938 | 06 Μαίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 9 σελίδες : Φάκελος
 13. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 14. Ηράκλειο
  • Πρωτότυπο