Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη που περιλαμβάνουν βιβλιογραφία αρβανίτικης λαογραφίας και περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ20002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Αρβανίτικα | Γερμανικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Ανάβυσσος | Λιοτρίβι | Γκούρι Τουρκούς
 10. Χειρόγραφη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 23 σελίδες : Μπλοκ σημειώσεων
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο