Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη που περιλαμβάνουν λαογραφικές πληροφορίες

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ20004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Καλύβια | Πάνειο Όρος (Πανί) | Κουβαράς
 10. Χειρόγραφη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 17 σελίδες : Μπλοκ σημειώσεων
  • Πρωτότυπο