Φωτογραφία αναλήμματος μπροστά από ρωμαϊκή πηγή

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ6.Φ10030
 4. Εικόνα
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Άργος
 7. Επαγγελματικά τεκμήρια
 8. Ρωμαϊκή περίοδος
 9. Χειρόγραφη
 10. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία : 2 όψεις, Σφραγίδα Αρχαιολογικής Περιφέρειας
  • Πρωτότυπο