Μάρκελλος, Ανδρέας

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. Έλληνας
  5. Νομάρχης Ηρακλείου (1936-1938)
  6. Λογοτεχνία
  7. Ελληνικά