Κριτική Χ. Πέτρου-Μεσογείτη στο έργο του Ανδρέα Μαρκέλλου "Μια φωνή απ' το πέλαγο"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ6.Φ10002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Ηράκλειο
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 6 σελίδες
  • Δύο εκδοχές του κειμένου των τριών σελίδων η κάθεμία
  • Πρωτότυπο