Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Εισαγωγή χειρογράφων"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ7.Φ1Α0002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Ιταλικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Κρήτη
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 70 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο