Μελέτη Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Κατάλογος Χειρογράφων Βιβλιοθήκης Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου" [1939]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ7.Φ1Β0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Ιταλικά
 7. 1939 [Άνοιξη 1939]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ηράκλειο
 10. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 11. Τουρκοκρατία | Ενετοκρατία
 12. Κρήτη
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 149 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο