Μάξιμος ο Προγιαννακόπουλος

  1. Πρόσωπο
  2. Προγιαννακόπουλος, Μάξιμος [Κοσμικό όνομα]
  3. Άνδρας
  4. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  5. Μητροπολίτης Κρήτης (1786-1800)
  6. Ελληνικά