Μεταγραφή ποιήματος παλαιού χειρογράφου με τίτλο "Ποιήμα εις τον Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ7.Φ20001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Συνέσιος ο Κρης
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 10. Τουρκοκρατία
 11. Κρήτη
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 7 σελίδες
  • Πρωτότυπο