Προσχέδιο μελέτης Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιγραφή απελεύθερων εξ Άργους"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ2.Σ1.Υ2.Φ50004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Λατινικά | Γερμανικά | Ιταλικά | Γαλλικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Άργος
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 30 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο