Φωτογραφία από πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής [1954]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Πανηγύρια περιοχής Καλυβίων
 4. 1954
 5. Πάνειο Όρος (Πανί) | Ζωοδόχος Πηγή Καλυβίων
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. 1954 | Γιορτή Ζωοδόχου Πηγής | Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής
 8. Πανηγύρια
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 10. Οικογενειακό Αρχείο Θεόφιλου Σωτηρίου Γκίνη
  • Πρωτότυπο