Φωτογραφία από Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής [περίπου 1960]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Πανηγύρια περιοχής Καλυβίων
 4. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
 5. περίπου 1960
 6. Πάνειο Όρος (Πανί)
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. 1960
 9. Καλύβια
 10. Πανηγύρια
 11. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 12. Δράκου, Παναγιώτα
  • Πρωτότυπο