Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Συγγραφέας]. Ληστεία και πειρατεία στη ΝΑ. Αττική

Robbery and piracy in Mesogaea Attica (14th-19th cent) (Αγγλική)