Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη Ημερολόγιον ελληνο-ιταλικού πολέμου [1940-41]. Παράρτημα Ημερολόγιο πολέμου Ιωάννη Σπ. Δημητρίου - 1η έκδοση. - Καλύβια: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Δημητρίου, Ιωάννης Σπ. (1910-1978) | Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 4. Δημητρίου, Χρίστος Ι. | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....)
 5. ΑΩ εκδόσεις
 6. επεξεργασία κειμένων - φωτογραφιών Χρήστος Ι. Δημητρίου ; επιμέλεια έκδοσης Πέτρος Ι. Φιλίππου-Αγγέλου
 7. 1η έκδοση
 8. Καλύβια: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού, 2012-11
 9. Καλύβια
 10. Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
 11. 381 σελίδες : φωτογραφίες, χάρτες ; 23 εκατοστά
 12. 978-618-80307-0-1
 13. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιείται και με την ευγενική χορηγία των Παναγιώτη Στουραΐτη, Θανάση Μαρτίνου και της 1FBBank
   • Πρόλογος του Δημάρχου Σαρωνικού σελ.9
   • Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή του κειμένου και των φωτογραφιών Χρήστου Ι. Δημητρίου σελ.11
   • Πέτρος Ι. Φιλίππου-Αγγέλου: Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη σελ.17
   • Αικατερίνη Ι. Δημητρίου: Βιογραφικό σημείωμα του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη. σελ.25
   • Δημοσιεύσεις-Εργογραφία του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη σελ.31
   • Γαρυφαλιά Αδάμη: Ιστορικό Περίγραμμα,Η Ελλάδα και η Ευρώπη κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σελ.35
   • Πέτρος Ι. Φιλίππου-Αγγέλου: Εισαγωγή στο Ημερολόγιο του Ελληνοϊταλικού πολέμου του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη σελ.61
   • ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΤΗΣ: Ημερολόγιον Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-41 σελ.73
   • Γεώργιος Μπακαλάκης: Επικήδειος λόγος στον Χρίστο Ν. Πέτρου σελ.287
   • Πέτρος Ι. Φιλίππου-Αγγέλου: Το Στρατιωτικό Ημερολόγιο του Ιωάννου Σπ. Δημητρίου από τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41 σελ.291
   • Χρήστος Ι. Δημητρίου: Βιογραφικό σημείωμα Ιωάννη Σπ. Δημητρίου σελ.295
   • ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Στρατιωτικό Ημερολόγιο 1940-41 σελ.297
   • Φωτογραφίες από το Μέτωπο του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη σελ.319
  • Το πρώτο ημερολόγιο του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη, περιέχει μία αναλυτική αφήγηση και εξιστόρηση όλων των στρατιωτικών γεγονότων όπως τα έζησε ο ίδιος, από τον Αύγουστο του 1940 που επιστρατεύτηκε, μέχρι το τέλος του πολέμου και την επιστροφή του στην γενέτειρά του, τα Καλύβια Αττικής. Με απλό και όπου χρειάζεται πολιτικό και επιστημονικό λόγο, περιγράφει τα στρατιωτικά και πολεμικά γεγονότα. Παράλληλα περιγράφει την στρατιωτική ζωή και τις δυσκολίες της, αλλά ακόμη περιγράφει και αναλύει όσο μπορεί τους τόπους και τους ανθρώπους που συναντά –Έλληνες και Αλβανούς– σε όλη την διάρκεια της στρατιωτικής του πορείας. Και
   ακριβώς αυτή η πολύπλευρη περιγραφή του είναι που το κάνει μοναδικό.

   (Πρόλογος του Πέτρου I. Φιλίππου από την έκδοση του ημερολογίου από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων)