Φωτογραφία Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη δίπλα στον Δέβολη ποταμό