Παραμύθια των Αρβανιτών - Αθήνα: Γαβριηλίδης, 1997

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) | Έξαρχος, Γιώργης
 4. Έξαρχος, Γιώργης
 5. εισαγωγή, επιλογή, σχόλια Μαρία Μιχαήλ - Δέδε
 6. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 1997
 7. Αθήνα
 8. Γαβριηλίδης
 9. 151 σ. ; 24 εκ.
 10. Παραμύθια των λαών : Γιώργης Έξαρχος
 11. 398.21
 12. 398 ΜΙΧ