Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Επιμελητής]. Παραμύθια των Αρβανιτών

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. Ελληνικά
  4. Αρβανίτες | Αρβανίτικα παραμύθια
  5. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) | Έξαρχος, Γιώργης
  6. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)