Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....) [Συγγραφέας]. Σχηματισμός - σύσταση και εξέλιξη των δήμων και των κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής (1833-1979)