Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....) [Συγγραφέας]. Σχηματισμός - σύσταση και εξέλιξη των δήμων και των κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής (1833-1979)

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 2000
  3. Ελληνικά
  4. Τοπική αυτοδιοίκηση | Περιφερειακός σχεδιασμός -- Μεσόγεια | Ανατολική Αττική -- Πληθυσμός | Δήμος Λαυρίου | Δήμος Θορικίων
  5. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....)
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. 1833-1979
  8. Ανατολική Αττική | Λαυρεωτική | Καλύβια | Κουβαράς | Ανάβυσσος
  9. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής