Φωτογραφίες Χ.Πέτρου-Μεσογείτη από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο

  1. Συλλογή
  2. Ψηφιακό Αποθετήριο