Φωτογραφίες με το εξωκλήσι του Αγίου Πέτρου χιονισμένο, στην περιοχή "Εννέα Πύργοι"

Photos of the St. Peter's county church covered by snow in the "Nine Tower" area (Αγγλική)