Ιωάννου, Σταμάτης Ισιδ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Ιωάννου, Μαρία (Φέτση)