Φωτογραφία ζευγαριού νεονύμφων, Αναστάσιος και Μαρία Σωτήρχου

Photo of the newly-weds, Anastasios and Maria Sotirchou (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1930
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Φιλίππου, Μιχαήλ
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.59
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)