Σωτήρχου, Μαρία

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Σωτήρχος, Αναστάσιος