Σωτήρχος, Αναστάσιος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Σωτήρχου, Μαρία