Φωτογραφία από γλέντι στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στο Πανί

Photo of entertainment of the festivity of "Source of Life" in Mount Panion (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1931
 5. Πάνειο Όρος (Πανί)
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Γιορτή Ζωοδόχου Πηγής
 8. Καλύβια
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.155
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)