Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. (1920-2005) [Συγγραφέας]. Οι θερινές διακοπές των Μεσογειτών κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. 1989
 3. Ελληνικά | Αρβανίτικα
 4. Διακοπές | Ψυχαγωγία
 5. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. (1920-2005)
 6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
 7. 1920-1940
 8. Αλυκές Αναβύσσου | Λαγονήσι | Λυκουρίζα
 9. Παραλία | Πανηγύρια
  • Περιέχει Γλωσσάριο με αρβανίτικες λέξεις

 10. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής