Φωτογραφία 5 αντρών στον Όλυμπο Καλυβίων [1930;]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Αρνητικό)
 2. Εικόνα
 3. Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
 4. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 5. 1930;
 6. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 7. 6 x 9
 8. Οξική κυτταρίνη
 9. Διοπτική Kodak
 10. Καλύβια
 11. Αρχειακά τεκμήρια
 12. 1930-1940
 13. ασπρόμαυρο φίλμ PERUTZ 9
 14. Λιάπης, Γιώργος
 15. 7-12-2021
 16. Δωρεά
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
  • Πρωτότυπο
  • Φ.Α.Λ. 027