Πέτρου, Παντελής

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Δάσκαλος
  5. Ελληνικά