Φωτογραφία της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας

 1. Φυσικό τεκμήριο (Αρνητικό)
 2. Εικόνα
 3. Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
 4. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. 6 x 9
 7. Οξική κυτταρίνη
 8. Διοπτική Kodak
 9. Καλύβια
 10. Αρχειακά τεκμήρια
 11. 1930-1940
 12. Πύργοι (Εννέα Πύργοι)
 13. ασπρόμαυρο φίλμ PERUTZ 9
 14. Λιάπης, Γιώργος
 15. 7-12-2021
 16. Δωρεά
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
  • Πρωτότυπο
  • Φ.Α.Λ. 016