1. Φυσικό τεκμήριο (Αρνητικό)
 2. Εικόνα
 3. Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
 4. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 5. 1928
 6. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 7. 6 x 9
 8. Οξική κυτταρίνη
 9. Διοπτική Kodak
 10. Αρχειακά τεκμήρια
 11. ασπρόμαυρο φίλμ PERUTZ 9
 12. Λιάπης, Γιώργος
 13. 7-12-2021
 14. Δωρεά
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
  • Πρωτότυπο
  • Φ.Α.Λ. 050