Φωτογραφία με αγοράκι που διαβάζει στην αυλή του σπιτιού του

 1. Φυσικό τεκμήριο (Αρνητικό)
 2. Εικόνα
 3. Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
 4. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. 6 x 9
 7. Οξική κυτταρίνη
 8. Διοπτική Kodak
 9. Καλύβια
 10. Αρχειακά τεκμήρια
 11. 1930-1940
 12. Καλύβια
 13. Ανάγνωση βιβλίου
 14. ασπρόμαυρο φίλμ PERUTZ 9
 15. Λιάπης, Γιώργος
 16. 7-12-2021
 17. Δωρεά
 18. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
  • Πρωτότυπο
  • Φ.Α.Λ. 070