Στο περιθώριο του αγώνος του 1821 δύο άγνωστοι Μεσογείτες αγωνιστές [Ανάτυπον] - Αθήνα: [εκδότης μη ταυτοποιημένος], 1990

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001)
  4. Μαρία Μιχαήλ - Δέδε
  5. Αθήνα [Αθήναι]: [εκδότης μη ταυτοποιημένος], 1990
  6. Αθήνα
  7. [εκδότης μη ταυτοποιημένος]
  8. σελίδες [474]-484 ; 22 εκατοστά
  9. Ανάτυπο από "Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, Τόμος ΣΤ΄".
  10. 938.911