Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Συγγραφέας]. Στο περιθώριο του αγώνος του 1821 δύο άγνωστοι Μεσογείτες αγωνιστές