Δημάσκος, Μήτρος (1796-1826)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πρόσωπα με δράση το 1821 από τις Αχαρνές (Μενίδι)
 4. 1796
 5. Αχαρνές
 6. Αύγουστος 1826
 7. Αχαρνές | Αττική
 8. Έλληνας
 9. Στρατιώτης
 10. Ελληνικά
 11. Μαμούρης, Ιωάννης (1797-1867) | Γκούρας, Ιωάννης (1791-1826)
 12. Αγωνιστές του 1821
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία :

   • Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του '21 - 1η έκδοση. - Αχαρνές: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 1990.
  • Γεννήθηκε το 1796 στο Μενίδι. Αναφέρεται σε κατάσταση στρατιωτών του Γιάννη Γκούρα το 1824, ενώ τον Ιούλιο του 1826, στρατολογημένος από τον Ι. Μαμούρη, βρίσκεται με τους πολιορκημένους στην Ακρόπολη μαζί με τη γυνάικα του και το παιδί του, όπου και σκοτώνεται τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Αναφέρεται και από τον Δ. Σουρμελή.

   Η αναφορά στο όνομα και οι σχετικές πληροφορίες αντλήθηκαν από το έργο του Δημήτρη Γεωργ. Γιώτα, "Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του '21" (σελ. 228).