1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 2000
  3. Ελληνικά
  4. Εκπαίδευση -- 1929-
  5. Χαρίτος, Μανόλης
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. 1929-
  8. Ανάβυσσος
  9. Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
  10. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής