1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. Βιβλιογραφικές πηγές για τα Καλύβια
  4. 1984
  5. Ελληνικά | Αρβανίτικα
  6. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) | Καλύβια -- Κοινωνική ζωή και έθιμα | Ανατολική Αττική -- Κοινωνική ζωή και έθιμα | Αρβανίτικα τραγούδια | Αρβανίτικα μοιρολόγια | Αρβανίτες | Κρήτη -- Αρχαιότητες | Αρβανίτικη γλώσσα | Επιγραφική
  7. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι.
  8. Βιβλιογραφικά έργα [Προσώπων]
  9. Καλύβια | Ανατολική Αττική | Κρήτη
  10. 305.889495