Μελέτη Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Διαπραγμάτευσις επιγραφών τινών εξ Αττικής"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ2.Σ1.Υ2.Φ30001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Αττική | Καλύβια | Κιτέζα | Γκουριμπίμ | Μαρκόπουλο Μεσογαίας
 10. Χειρόγραφη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 48 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο