Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας-Διεύθυνση Αρχαιοτήτων με θέμα "Περί της ανάγκης διορισμού του δεύτερου φύλακα" και "Εργασίες γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Τίρυνθα" [1944-04-10]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10149
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 10 Απριλίου 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Δ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου
 10. Ελλάδα. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Αρχαιολογίας
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 14. Τίρυνθα
 15. Χειρόγραφη
 16. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 17. 2 σελίδες (1 σελ. + 1 σελ.)
  • Περιλαμβάνει δύο διαφορετικές επιστολές
  • Πρωτότυπο