1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1985
  3. Αγγλικά
  4. Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος | Πανηγύρι Αγίου Δημητρίου | Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής | Πανηγύρια
  5. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Καλύβια | Κουβαράς
  8. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής