Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Συγγραφέας]. Πανηγύρια της Αττικής

The religious panegyri in Attika

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1985
  3. Ελληνικά
  4. Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος | Πανηγύρι Αγίου Δημητρίου | Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής | Πανηγύρια | Κορμπάνι
  5. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001)
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Καλύβια | Κουβαράς
  8. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής